Inschrijfformulier Puppyjachttraining

Eigenaren van pups die hun hond actief in de jachtpraktijk willen gebruiken, hebben voorrang bij inschrijving.
Aangeraden wordt je aan te melden nog voor je de pup in huis hebt, zodat gestart kan worden als de pup 8-9 weken is.