Disclaimer

De internet-pagina Jachthondentraining `t Sticht heeft een informatief karakter.

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Jachthondentraining 't Sticht streeft ernaar correcte informatie te bieden maar kan echter niet de garantie bieden dat de informatie altijd compleet, foutloos en actueel is.

Jachthondentraining `t Sticht sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade, voortvloeiend uit, of verband houdend met de informatie op deze website.