Provinciale Jachthonden Proef

Provinciale Jachthondenproeven (PJP) zijn meervoudige apporteerproeven en wordt georganiseerd tussen 1 november en 31 maart.

Een PJP bestaat uit vier meervoudige proeven op B-niveau voor B-honden en twee meervoudige proeven op B-niveau en twee meervoudige proeven op A-niveau voor A-honden. Binnen een bepaalde tijd moeten drie stuks koud wild worden geapporteerd. 

Inschrijven voor een PJP is mogelijk voor leden van de provincie waar men als KNJV-lid staat ingeschreven. Inschrijven voor de PJP Provincie Utrecht is dus alleen mogelijk voor leden van de KNJV Provincie Utrecht. Voorwaarde wel is dat je minimaal 6 maanden voorafgaande aan de proef als lid van die provincie moet staan geregistreerd. 
Bovendien moet de hond in het jaar dat de PJP wordt gehouden een of meerdere MAP-diploma's hebben behaald op het niveau waarvoor wordt ingeschreven. Wanneer er in een jaar minder deelnemers zijn dat mee mag doen mag het aantal deelnemers worden aangevuld  met honden die één seizoen voorafgaand aan het afgelopen seizoen reeds een MAP A of B diploma hebben behaald

 

Inschrijven voor een PJP doe je via my.orweja.nl